Informatie en Contact

Let op! Coaching gebeurt buiten, neem altijd stevige schoenen mee en draag gepaste kleding!

Elise Strijker

EQUIDOS PAARDENCOACHING

Adres
Stuifzand

E-mailadres
Info@equidos.nl

Telefoon
+31(0)611862909


In overleg kan de coaching ook op andere locaties in Nederland plaatsvinden; informeer naar de mogelijkheden.

Online Informatie Aanvraag

Laat uw gegevens achter en ik zal zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Algemene Voorwaarden

Download hier mijn algemene Voorwaarden.

Privacy verklaring

Elise Strijker (Equidos.nl), gevestigd in Stuifzand, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Elise Strijker - Stuifzand - info@equidos.nl - Tel. 0611862909

Persoonsgegevens:

Equidos verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor(achter)naam- Woonplaats- Telefoonnummer- E-mailadres- Gegevens over jouw activiteiten op onze website- Internetbrowser en apparaat type- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via elize.strijker@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Doel en op basis van grondslag persoonsgegevens:

Equidos.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van jouw betaling ; Verzenden van de nieuwsbrief ; Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren ; Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard:

Equidos bewaart je persoonsgegevens zoals naam, woonplaats, telefoonnummer, mailadres, bankrekeningnummer niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik gebruik persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de bezoeker ze op Equidos.nl achterlaat. Als u bijvoorbeeld uw naam, woonplaats en telefoonnummer invult voor het maken van een afspraak of het aanvragen van informatie of product/dienst, dan worden deze gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Equidos.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Equidos.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. equidos.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door equidos.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.•Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@equidos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Equidos.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens beveiligen:

Equidos.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@equidos.nl